Stalreglement

Stallingsovereenkomst en huisregels van Unlimited Stables  

Unlimited Stables (hierna te noemen “pensionhouder”) verzorgt de paarden en stallen onder de volgende voorwaarden vastgelegd in dit reglement.

Openingstijden:
Van maandag t/m vrijdag: 08:00 uur tot 22:00 uur
Zaterdag en zondag vanaf: 09:00 uur tot 17:00 uur, andere tijden in overleg.

Voeren en Verzorging:
De pensionhouder neemt gedurende de stalling de verzorging van paard / pony op zich, draagt zorg voor het onderhoud (uitmesten / opstrooien) van de stal(len) en zet tot nader bericht dagelijks de paarden in de paddock of weide, mits de omstandigheden dit toelaten.
De pensionhouder voert alle paarden Havens basis sportbrok (max. 3 kg. per paard) en ruwvoer.

Hooi-, stro- en/of krachtvoerverbruik boven het normaal gemiddelde wordt doorberekend. In verband met prijsschommelingen van hooi, stro en krachtvoer behoudt de pensionhouder het recht de huur te verhogen of te verlagen. Het is niet toegestaan om hooi, stro en krachtvoer zonder toestemming van pensionhouder te gebruiken. Het voeren van de paarden van andere eigenaren is niet toegestaan.

Het aanstellen van een verzorger / bijrijder door de pensiongast cq eigenaar voor paard/ pony, dient in overleg te gaan met pensionhouder, maximaal 1 verzorger/bijrijder per pensionpaard.

De pensionhouder stelt een kast ter beschikking waarin zadel, e.d. in opgeborgen dienen te worden, het is niet toegestaan aanpassingen in de kast aan te brengen.

De hoeven van het paard / pony worden uitgekrabd alvorens het van stal halen of deze te verlaten, opzadelen / poetsen e.d. dient in de daarvoor bestemde ruimte(n) te gebeuren. De pensiongast is verplicht schoon te maken dat door hem/haar wordt bevuild, dus ook voor de stal en de poets- en/of spuitplaats na gebruik.

Longeren is alleen toegestaan in de longeerbaan, hier mogen geen paarden in losgegooid worden. In de rijbanen is het niet toegestaan om paarden te longeren of los te gooien.

Gezondheid:
Paarden / pony’s dienen volledig te zijn ingeënt. Ontwormen gebeurt volgens schema van de pensionhouder. De kosten van dierenarts, hoefsmid, medicijnen, ontwormspuiten, likstenen e.d. zijn voor rekening van de pensiongast c.q. eigenaar van paard of pony.

De pensionhouder heeft de vrijheid in noodsituaties zonder vooraf de eigenaar te raadplegen, een dierenarts bij het paard te halen, eventueel hieruit voortvloeiende kosten zijn voor de eigenaar van paard of pony.

In geval van verdenking van een besmettelijke paardenziekte op stal, worden de onkosten van het onderzoek gedeeld door alle aanwezige paarden en doorberekend aan de eigenaren.

Wat wel/niet:

Bij het rijden dienen alle ruiters een goed passende veiligheidshelm te dragen.

Roken is binnen verboden, buiten is roken toegestaan mits peuken worden opgeruimd.

Honden zijn in overleg met de pensionhouder aangelijnd toegestaan.

De pensiongast is verplicht zijn paard of pony minimaal W. A. te verzekeren. Alle voorkomende geschillen, van welke aard ook, zullen door pensionhouder en pensiongast zoveel mogelijk in onderling overleg worden opgelost. Echter geen resultaat, dan beslist het gerecht. In geval van wanbetaling komen alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten ten laste van de pensiongast.

Kinderen zijn onder toezicht van een volwassene welkom. Rennen en luidruchtig zijn is niet toegestaan.

Instructeurs van buitenaf in overleg.

Huurovereenkomst:

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Opzegging van de overeenkomst dient minimaal één kalendermaand voor de eerste van de maand te geschieden.

De maandelijkse vergoeding voor stalhuur en overige verzorgingskosten wordt vooruit betaald, de vergoeding dient dus voor de eerste dag van de maand op onze rekening bijgeschreven te staan. De rijlessen, consumpties, wormenkuren etc. worden door de pensiongast contant betaald.

Aandacht:
Bij het verlaten van de stallen is een ieder verplicht te controleren of er geen water of elektriciteit verloren gaat. Bij diefstal van hooi en stro en/of andere eigendommen door een pensiongast wordt de politie ingeschakeld en met directe ingang de huur opgezegd door de pensionhouder.

Zijn er problemen en/of vragen, meldt ze dan direct om ergernis te voorkomen.

Het paspoort van paard / pony dient in het daarvoor bedoelde vak in de zadelkast opgeborgen te worden. De NVWA voert regelmatig controles uit op aanwezigheid van paspoorten, indien deze ontbreken zal er een boete worden uitgeschreven. Deze boete zal verhaald worden op de eigenaar wiens paard het paspoort van ontbreekt.

Aansprakelijkheid:
Unlimited Stables kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel aan personen en/of schade, schade door brand, vermissing of diefstal van eigendommen. Schade door de gebruikers toegebracht aan inventaris en gebouwen is verhaalbaar op grond van Wettelijke Aansprakelijkheid verzekering van pensiongast. Ons advies is een deugdelijke verzekering af te sluiten voor uw eigendommen.

November 2016